Bezpečnost

Nový Subaru Outback

Komplexní bezpečnost Subaru

U Subaru je bezpečnost na prvním místě. Proto Subaru své pokročilé bezpečnostní systémy jemně ladí, testuje a znovu testuje již více než 50 let. Spojení nejnovějších systémů, jejichž úkolem je nehodám předcházet a současně ochraňovat posádku, s typickými technologiemi Subaru, jako je Globální platforma Subaru či pohon všech kol Symmetrical AWD Subaru, dále pokračuje ve svém přístupu, v němž je na prvním místě člověk komplexně chráněný souborem bezpečnostní výbavy. Cílem tohoto přístupu je budoucnost bez nehod a zranění.

Primární bezpečnost

Nerušený výhled, ideální pozice za volantem a intuitivní obsluha vám pomáhají zvyšovat bezpečnostní standard od okamžiku nasednutí.

Vynikající výhled z vozu

Přepracovaná kabina poskytuje ještě lepší výhled díky rozložení oken, vnějších zpětných zrcátek a sloupků, které minimalizuje mrtvé úhly.

Preventivní bezpečnost

Pokrokové bezpečnostní technologie, jako je například systém EyeSight*1, zabraňují nehodám před tím, než by k nim mohlo dojít.

• Funkce automatického sklonění pravého zpětného zrcátka při couvání*2  • ADB (Adaptive Driving Beam) – Adaptivní světlomety  • SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) – systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu*3  • RAB (Reverse Automatic Braking) – Automatické brzdění před překážkou při couvání*3 
• SRH (Steering Responsive Headlights) – Natáčecí světlomety

Funkce automatického sklonění pravého zpětného zrcátka při couvání*2

ADB (Adaptive Driving Beam) – Adaptivní světlomety

SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) – systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu*3

RAB (Reverse Automatic Braking) – Automatické brzdění před překážkou při couvání*3

* Podívejte se na podmínky

*1 EyeSight je systém na podporu řízení, který za některých jízdních podmínek nemusí fungovat optimálně. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič, jenž je povinen věnovat pozornost řízení a dodržovat dopravní předpisy. Účinnost fungování systému závisí na celé řadě faktorů, mj. na údržbě vozidla, klimatických podmínkách a stavu vozovky. Veškeré podrobnosti k fungování systému najdete v Uživatelské příručce, kde jsou též uvedena omezení systému EyeSight, včetně funkcí popisovaných v tomto prospektu.
*2 Volitelná výbava.
*3 Řidič je vždy odpovědný za bezpečnost, sledování dopravy a dodržování pravidel silničního provozu. Nikdy se při jízdě nespoléhejte pouze na pokročilé bezpečnostní systémy. Některé prvky těchto systémů mají svá omezení. Kompletní informace ohledně funkčnosti systémů a jejich omezeních najdete v návodu k obsluze. Pro více informací se prosím obraťte na svého prodejce.

Bezpečnostní systém na podporu řízení EyeSight

Bezpečnostní systém EyeSight*1 byl zcela přepracován a dostal mnoho nových pokrokových funkcí. Nyní proto poskytuje mnohem více klidu za volantem. Zdokonaleno bylo jak rozpoznávání snímaného obrazu, tak jeho vyhodnocování. Zlepšeno bylo také celkové technické vybavení a integrace systému za čelním sklem. To vše přináší v reálných jízdních situacích více jistoty a bezpečnosti.

• Adaptivní tempomat • Funkce zabraňující vyjetí z jízdního pruhu • Udržování uprostřed jízdního pruhu a adaptivní vedení vozu podle vozidla vpředu
 • Upozornění na rozjezd vozidla vpředu  • Asistent nouzového udržení v jízdním pruhu • Ochrana proti sjetí ze silnice • Systém ochrany proti neúmyslnému rozjetí • Předkolizní brzdový systém*4 • Rozpoznávání rychlostních limitů/Inteligentní omezovač rychlosti • Autonomní nouzové řízení

Adaptivní tempomat

Technologie EyeSight*1 nekončí tím, že pouze udržuje přednastavenou rychlost jako tradiční tempomat. Když rozpozná vozidlo jedoucí vpředu, adaptivní tempomat přizpůsobí rychlost tak, aby se udržovala nastavená vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla (systém monitoruje odstup a vzájemný rozdíl v rychlostech). EyeSight přizpůsobuje výkon motoru, řazení a brzdění, aby rychlost vašeho vozu odpovídala dopravní situaci, a to v rozmezí od 0 do 180 km/h.

Udržování uprostřed jízdního pruhu a adaptivní vedení vozu podle vozidla vpředu

Snižuje únavu a stres řidiče díky rozpoznávání značení jízdního pruhu a vozidla jedoucího vpředu, které pomáhá při ovládání volantu a pomáhá zůstat ve středu jízdního pruhu.

Systém ochrany proti neúmyslnému rozjetí

Pokud systém EyeSight detekuje překážku před vozidlem a vy zařadíte k rozjezdu vozidla vpřed namísto vzad, přednárazová regulace výkonu motoru reaguje pomocí několika krátkých zvukových znamení, rozbliká se kontrolka a přiškrtí výkon motoru, aby se zamezilo čelnímu střetu vozidla.

Předkolizní brzdový systém*4

Přednárazový brzdový systém při rozpoznání rizika kolize s vozidlem nebo jinou překážkou vpředu řidiče na tuto skutečnost upozorní výstražným zvukem a kontrolkou mezi přístroji. V případě, že řidič nereaguje a nepodnikne žádný úkon pro odvrácení kolize, systém je připraven automaticky zahájit brzdný manévr, kterým sníží následky nárazu, případně kolizi zcela zabrání. V případě, že se řidič začne snažit nehodě zabránit, přednárazový brzdový systém mu v tom v maximální míře pomůže. V situaci, kdy se řidič snaží překážce vyhnout ostrým vyhýbacím manévrem, je připravena pomoci funkce, která cílenou souhrou brzdové soustavy a řízení zvýší účinnost vyhýbacího manévru.

* Podívejte se na podmínky

*1 EyeSight je systém na podporu řízení, který za některých jízdních podmínek nemusí fungovat optimálně. Za bezpečnost jízdy vždy zodpovídá řidič, jenž je povinen věnovat pozornost řízení a dodržovat dopravní předpisy. Účinnost fungování systému závisí na celé řadě faktorů, mj. na údržbě vozidla, klimatických podmínkách a stavu vozovky. Veškeré podrobnosti k fungování systému najdete v Uživatelské příručce, kde jsou též uvedena omezení systému EyeSight, včetně funkcí popisovaných v tomto prospektu.
*4 Předkolizní brzdový systém nemusí fungovat za úplně všech situací. V závislosti na rozdílu rychlostí nebo výšek objektů a spoustě dalších okolností nemusí každá situace splňovat podmínky nezbytně nutné pro optimální práci systému EyeSight.

Aktivní bezpečnost

Hlavní technologie Subaru, jako symetrický pohon všech kol Symmetrical AWD či Globální platforma Subaru, zajišťují přesné řízení během jízdy, zatáčení i brzdění.

• Upozornění na nebezpečí • Vektorové řízení dynamiky • AVH (Auto Vehicle Hold) - Udržení vozu na místě po zastavení • VDC (Vehicle Dynamics Control System) - Stabilizační systém Vehicle Dynamics Control

Upozornění na nebezpečí

Díky platformě SGP, symetrickému pohonu AWD, nízkému těžišti, zdokonalenému podvozku a zvýšené tuhosti karoserie vůz reaguje na úhybný manévr okamžitě, a tím pomáhá vyhnout se nebezpečí na silnici

Vektorové řízení dynamiky

Systém regulace jízdní dynamiky upravuje distribuci točivého momentu mezi všechna kola (AWD), výkon motoru a brzdění každého kola. Tím pomáhá udržet vozidlo v požadovaném směru jízdy. Díky funkci aktivního rozdělování točivého momentu je méně točivého momentu posíláno na vnitřní a více na vnější kola. Tím se zlepšuje obratnost vozu a jeho agilita při průjezdu ostrých zatáček.

Pasivní bezpečnost

Tyto systémy jsou navržené pro přímou ochranu posádky v případě kolize. Patří sem například koncepce umožňující, aby motor při nárazu zajel pod podlahu mimo prostor pro posádku, stejně jako airbagy.

• Bezpečnostní konstrukce skeletu karoserie  • Airbagy*5

Bezpečnostní konstrukce skeletu karoserie

Zesílené sloupky a nosná struktura pracují v rámci platformy SGP společně na tom, aby Outbackr efektivně absorboval nárazy ze všech stran, a tím ochránil posádku. Motor a převodovka jsou navrženy tak, aby se v případě čelního nárazu posunuly pod vozidlo a nezdeformovaly prostor pro posádku.

* Podívejte se na podmínky

*5 Je nejúčinnější ve spojení se zapnutými bezpečnostními pásy.