proč subaru: Technologie: Bezpečnost

Preventivní bezpečnost

Pokročilá technologie napomáhá bezpečnější jízdě.

Můžeme říci, že zabránit nehodě je nejvyšším cílem každého automobilového výrobce. Subaru proto více než 20 let vyvíjelo stereo kamerový...


EyeSight

Řidičovy druhé oči.

Subaru se zavázalo k bezpečnosti řidičů a tento závazek byl klíčovým cílem při vývoji systému EyeSight, protože vyhnutí se kolizi je nejlepším způsobem, jak zůstat na cestách v bezpečí. Dvě kamery...

Stereo kamera

Rozpoznávání stereo kamery

Vyhýbání se srážce

Systém přednárazového brzdění

V případě nebezpečí srážky systém řidiče před touto situací varuje. Pokud není proveden vyhýbací manévr, automaticky aktivuje brzdy ke snížení rychlosti nebo k zastavení. Pokud je vyhýbaví manévr nutný, systém rychle aktivuje brzdy s maximálním účinkem.

Řízení škrticí klapky*

Pokud systém EyeSight detekuje překážku před vozidlem a vy zařadíte k rozjezdu vozidla vpřed namísto vzad, přednárazová regulace výkonu motoru reaguje pomocí několika krátkých zvukových znamení, rozbliká se kontrolka a omezí se výkon motoru, aby se zamezilo čelnímu střetu vozidla. Tato funkce řidiči může pomoci vyhnout se nepříjemné čelní srážce.

* Systém nemusí být aktivní v závislosti na tvaru nebo viditelnosti zdí nebo předmětů před vozidlem.

Automatické brzdění při couvání

Tento systém využívá k detekci překážek za vozem při couvání čtveřici senzorů v zadním nárazníku. Je-li detekována překážka, systém může řidiče varovat akustickými signály a automaticky zabrzdit ve snaze zabránit kolizi nebo zmírnit následky kolize.

Podpora řidiče

Adaptivní tempomat*

EyeSight změnil koncept tradičního tempomatu. Stereo kamery spolupracují s motorem, převodovkou a brzdovým systémem a starají se o to, že si vůz udržuje přednastavenou vzdálenost od vozu jedoucího vpředu. Systém se také mimořádně hodí na dlouhé cesty nebo do hustého provozu s popojíždějícími kolonami.

* Adaptivní tempomat je systém podpory řízení, který je určen pro jízdu po dálnicích nebo rychlostních komunikacích. Výše uvedená funkce nemusí fungovat podle očekávání v závislosti na různých podmínkách, včetně vozovky, počasí a vozů vpředu. Tento systém není schopen autonomní jízdy, která by zvládala všechny dopravní situace. Řidiči musí mít na paměti, že nemají překračovat povolené rychlosti. Rychlostní rozpětí adaptivního tempomat se v závislosti na zemi liší.

Funkce upozorňování na kličkování v jízdním pruhu

Únava za volantem může vést k tomu, že řidič začne neúmyslně kličkovat v jízdním pruhu. Když systém zaregistruje, že rychlost vozu je vyšší než 60 km/h, systém EyeSight řidiče na danou skutečnost upozorní zvukovým znamením a zablikáním kontrolky. Systém řidiče také upozorní, pokud v určité rychlosti detekuje, že vozidlo samovolně přejíždí do vedlejšího pruhu.

Upozornění na rozjezd vozu vpředu

EyeSight pomáhá v jízdě v dopravní koloně a řidiče zvukovým signálem upozorní na rozjezd vpředu stojícího vozu a celé kolony.

Aktivní udržování v jízdním pruhu

Aktivní udržování v jízdním pruhu je funkce, která výrazně snižuje únavu řidiče. Stereo kamera monitoruje obě strany jízdního pruhu na dálnici nebo rychlostní silnici a aktivními zásahy do řízení zamezuje nechtěnému vyjetí z pruhu.

Asistenční Head-up displej EyeSight*

Na čelní sklo je LED diodami promítáno upozornění spojené se systémem EyeSight. Intuitivním a bezpečným způsobem zobrazuje stav systému a současně nejrůznější upozornění celého systému EyeSight.

* Tato funkce není součástí systému EyeSight. Tato technologie nemusí být v některých zemích dostupná. Podrobnější informace vám poskytne místní prodejce.

Monitoring mrtvého úhlu

Subaru usiluje pomocí pokročilých technologiích o minimalizaci slepých úhlů a vynikající viditelnost v nočních hodinách. Naše bezpečnostní asistenty si...


Systém Subaru pro detekci vozidel vzadu

Senzor umístěný v zadní části automobilu detekuje zezadu přijíždějící automobily. Řidiče na zezadu přijíždějící vozidlo upozorní LED kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku nebo zvukový signál.

Boční kamera

Obraz kamery zabudované ve vnějším zpětném zrcátku spolujezdce se zobrazuje na multifunkčním displeji. To řidiči umožňuje sledovat prostor šikmo vpředu vedle spolujezdce, který jinak většinou není vidět.

Asistent dálkových světel

V čelním skle umístěná kamera s jednou čočkou reaguje na světlo a automaticky přepíná mezi potkávacími a dálkovými světlomety a zaručuje bezpečný výhled při jízdě za tmy.

Aktivní natáčecí světlomety

Levé a pravé světlomety osvětlují silnici před sebou, přičemž jejich výbojky dokáží světelné kužele vysílat do různých směrů s cílem zajistit maximální viditelnost. Díky této funkci lze rychleji zpozorovat vozidlo nebo chodce, čímž se zvyšuje bezpečnost jízdy v noci.

Varování před nebezpečím

Signál nouzového zastavení

Pokud je řidič nucen během jízdy nouzově brzdit, okamžitě se rozblikají výstražná světla. Upozorní tak ostatní řidiče přijíždějící zezadu na potenciální nebezpečí a předchází nárazům zezadu.

Odmítnutí odpovědnosti

Při řízení se nikdy nespoléhejte pouze na systém EyeSight. Systém byl navržen tak, aby řidiči pomáhal s řízením a účinně snižoval následky nehod nebo poškození způsobená nepozorností a stresem řidiče. Nebyl navržen tak, aby řidiče zastupoval ve chvíli, kdy se nesoustředí na silnici před ním, a ani nebyl navržen k tomu, aby řidiči pomáhal za špatného počasí nebo snížené viditelnosti. Rovněž nebyl navržen tak, aby předcházel nehodám za všech podmínek. Řidiči zůstávají odpovědní za bezpečnost jízdy, musí věnovat pozornost řízení a svému okolí, dodržovat pravidla, udržovat bezpečnou vzdálenost a sešlápnout brzdový pedál, pokud je to nutné.

Řidiči si musí důkladně přečíst manuál pro majitele vozu, seznámit se se všemi funkcemi ještě před použitím systému a používat ho řádným způsobem. Nesprávné použití systému nebo nedostatečná pozornost mohou vést k nehodám.

Tato videa jsou pouze názorná a mohou se od aktuálních specifikací lišit.

Pokud se objeví nesrovnalosti v těchto informacích (včetně videoklipů) a pokyny v příručce pro majitele vozidla, má přednost příručka pro majitele vozidla.