O SUBARU

Sponzoring SUBARU - nemyslíme jenom na sebe

Oblast sponzoringu, darů a podpory charity je i v Subaru ČR vnímána jako velmi důležitá a systémová činnost. Subaru podporuje sponzorsky vybrané aktivity, kulturní a sportovní podniky. Věnujeme se jim také z toho důvodu, abychom dále zviditelnili značku Subaru a mohli na veřejnosti dále prosazovat dobré jméno.

Samozřejmě že nejaktivnější jsme na poli podpory motorsportu a rally na českých tratích. Nasměrování do podpory právě tohoto sportu plyne z aktivit mateřské továrny Subaru a i v našich lokálních podmínkách věříme, že nám tato podpora pomáhá k lepšímu povědomí nejen o závodních specifikacích Imprezy - tzv. Base Car Gr. N, kterou stejně jako i náhradní díly na ni dokážeme nabídnout závodním jezdcům za velmi zajímavých podmínek, tak i o ostatních modelech Subaru. Snažíme se, aby tato forma propagace fungovala i na ostatní modely, které v souvislosti s rally mohou diváci na vlastní oči vidět např. v roli předjezdeckých vozů, v servisních zónách atp. Naše vozy prostě mají rally v genech. Podporu formou ať už finančního či materiálního plnění od nás mají např. reprezentační jezdec Vojta Štajf a jeho Subaru ČR Rally Team, stejně jako několik dalších závodníků (Běhálek, Achs, ...). Již po několik let jsme také partnerem akcí, či závodů - Pražského Rallysprintu, Valašské rally, Rally Příbram. Snažíme se tak i vytvářet lepší podmínky pro rozvoj motorsportu v ČR.

Dalším projektem je například spolupráce s lyžařským střediskem Skiport Velká Úpa. Zde díky naší podpoře pomáháme s rozvojem zázemí areálů pro návštěvníky, staví se nové lanovky atp. A za sněhem se nejlépe a nejbezpečněji dostanete právě se Subaru - to pravé auto na hory!

Od roku 2010 také spolupracujeme na partnerské úrovni se společností Bušidó. Společnost Bušidó vznikla v březnu roku 2010, jejím cílem je přiblížit široké veřejnosti umění a kulturní a historické reálie dávného Japonska, obzvláště ve spojitosti s japonskými meči a svébytnou samurajskou kulturou. Činí to prostřednictvím publikační činnosti, přednáškových a osvětových akcí a workshopů, zabezpečuje poradenství a restaurátorské práce pro sběratele asiatik a především japonských mečů. Společnost se prezentuje na svém portálu www.busido.cz, úzce spolupracuje s Českou společností japonského meče Czech Tóken Kai, se kterou spolupracuje na realizaci mnohých společných projektů. Vozem, který si k podpoře své činnosti vybrali je Subaru Legacy s podobnou filozofií odkazu japonského dědictví.


Výběr všech těchto projektů není nahodilý, naopak usilujeme o vytvoření dlouhodobého partnerství s přínosem pro všechny zúčastněné strany.

A také naši dealeři se zapojují do života kolem značky, i oni se snaží všemožně podporovat lokální akce, ať už kulturní či sportovní, či nám pomáhají využít potenciál námi navázaných partnerství.

Současně s našimi marketingovými projekty se věnujeme v určité míře a opět v rámci možností i charitativní činnosti. Takový sponzoring dává našemu podnikání i lidský rozměr. Snažíme se přispívat tam, kde je potřeba, protože je to správné. Úspěch je pro nás závazkem a je povinností každé eticky jednající společnosti jej sdílet i s ostatními. Podporovat dobré věci, usilovat o něco lepší svět. To je součástí firemní filozofie, kterou přejímáme od centrály. Podpořili jsme takto některé nadace a dětské domovy (nadace Leontýnka, Barevný svět dětí). Finanční prostředky věnované těmto nadacím a organizacím směrujeme na konkrétní cíle, ať už je to pořízení zdravotnických prostředků či zařízení, oprava a údržba objektů či úhrada části provozních nákladů. V každém případě si vyhrazujeme právo být informováni o účelu, na který mají být finanční prostředky použity, a také následnou kontrolu.

Celková částka věnovaná na všechny tyto účely se pohybuje v řádech statisíců korun; přesto - anebo právě proto - nemůžeme
z pochopitelných důvodů vyhovět všem žádostem o podporu, pomoc a spolupráci, které na naši adresu docházejí. Každá taková žádost prochází důsledným posouzením a projednáním, v němž má rozhodné slovo management společnosti. Realizací schválené spolupráce je pověřeno marketingové oddělení.