Poznejte unikátní jízdní vlastnosti, bezpečnost a komfort vozů SUBARU na vlastní kůži a objednejte si zkušební jízdu u nejbližšího dealera.
Chcete prospekt nebo nezávaznou cenovou nabídku? Objednejte si je pomocí jednoduchého formuláře. Autorizovaný zástupce Subaru se Vám ozve zpět v nejkratším možném termínu.

Dnes je den D. Den rozhodnutí pro Subaru. Objednejte se na testovací jízdu ještě dnes.“

SUBARU Impreza
Impreza
SUBARU XV
XV
SUBARU Forester
Forester
SUBARU Outback
Outback
SUBARU BRZ
BRZ
SUBARU WRX STI
WRX STI
SUBARU Levorg
LEVORG
ANO, souhlasím se zpracováním osobních údajů *
NE, nesouhlasím se zpracováním osobních údajů *
ANO, souhlasím se zpracováním osobních údajů *
NE, nesouhlasím se zpracováním osobních údajů *

* Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých výše uvedených osobních údajů společností SUBARU ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 5, 155 00 Praha 5, Praha 4, IČ: 63667762, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37517 (dále jen „SUBARU“) jakožto správci a dalším třetím osobám určeným SUBARU, jakožto zpracovatelům (zejména členům distribuční sítě SUBARU) pro účel stanovený dále. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzuji, že v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jsem informován o právu přístupu ke svým osobním údajům a o dalších právech stanovených především v § 21 Zákona včetně práva písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných SUBARU a o poskytnutí vysvětlení, budu‑li se domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem; jsem si vědom/a práva na odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci apod. Veškerá práva lze uplatnit písemně na adrese SUBARU. Tento souhlas uděluji na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně, tento souhlas potvrzuji zaškrtnutím políčka.