Z DÍLNY PERFEKCIONALISTŮ,
PRO UŽIVATELE VŠESTRANNÝCH ZÁJMŮ.
Okamžik, kdy v životě dosáhnete toho nejlepšího, je nezapomenutelným zážitkem. A tento zážitek je ještě znásoben v případě, že mimořádných výsledků dosáhnete hned v několika oblastech najednou. Někdo tomu říká perfekcionismus, ostatní to označují za život prožívaný naplno. Levorg byl stvořen pro ty, kteří chtějí být vždy a ve všem lepší než ostatní.
MODELOVÁ ŘADA
TECHNOLOGIE
Inovace tentokrát stylově.
Existuje místo, kde se design protíná s technologiemi, kde je forma rovnoprávná s funkcí. Právě v tomto ideálním místě stojí Levorg,
umně spojující užitečnou funkčnost s estetikou příjemnou pro oko, a to z libovolného úhlu pohledu.
BEZPEČNOST
Vždy na pozoru.
Skrz na skrz chráněn.
Na bezpečnosti záleží. Pro Subaru je prioritou. A záleží na ní i všem, kteří za vznikem Levorgu stáli. Nejvíce ze všech na ní záleží vám samotným. A proto byl Levorg navržen tak, aby dosáhl mimořádných výsledků ve všech aspektech bezpečnosti. Vše od ochrany cestujících v případě nehody až po prostředky, které mají pomoci se nehodám v první řadě vyhnout. Levorg je prošpikován technologiemi a konstrukčními řešeními, které vám poskytnou klid v duši a zajistí maximální bezpečnost, ať již se vydáte kamkoli.