O SUBARU

BEZPEČNOST SUBARU - Aktivní bezpečnost
Vysoká stabilita a spolehlivost Držení stopy Zastavení vozu

Vysoká míra bezpečnosti je vtělena již do základní koncepce vozů SUBARU, neboť se jedná o vozy postavené na osvědčené platformě SUBARU AWD, tedy symetrickém pohonu všech kol, kvalitním zavěšení náprav a propracované karosérii. Přídavné elektronické technologie řízení, jako jsou VDC, ABS a EBD, podporují řidiče, který tak může řídit vůz přesně dle vlastních představ a dosahat ještě vyšší míry eliminace rizik.

Vysoká stabilita a spolehlivost
Stabilita, která zvládá vozovku, a různé systémy podpory pro řidiče

Vynikající trakce a spolehlivé jízdní vlastnosti díky symetrickému pohonu všech kol AWD, kvalitní zavěšení a odpružení zajišťují předvídatelné chování vozu. Velmi tuhá karosérie pro jistotu při jízdě a vysokou úroveň eliminace rizik. Asistent pro rozjezd do kopce rovněž pomáhá snížit řidičovu únavu na silnici.

Symetrický pohon všech kol
Ideál značky Subaru: klid v duši a radost z řízení vozu

Pojem symetrický AWD označuje systém pohonu všech kol vyvinutý a patentovaný firmou Subaru, který se vyznačuje symetrickým uspořádáním kolem poháněcí hřídele. Výsledkem je mimořádné vyvážení hmotností a rovnoměrné rozložení zatížení na každé kolo, což umožňuje realizovat efektivní pohon všech čtyř kol. Přenosový systém, který je tradičně jedním z nejtěžších komponentů vozu, je umístěn do blízkosti těžiště symetrického systému AWD. Dalším klíčovým faktorem je lehký a kompaktní, horizontálně uložený motor s protiběžnými písty. Tento design minimalizuje setrvačné momenty a vyžaduje menší energii pro rozjetí a zastavení vozidla. Celkově pak vede k vyšší agilitě a snadnému ovládání vozu, které se velmi přibližují ideálnímu stavu. Tyto skvělé vlastnosti se osvědčují stále znovu a znovu při jízdě ve vysokých rychlostech, na mokrých vozovkách, na sněhu a v takřka jakékoliv myslitelné situaci. To je hlavní důvod, proč zůstává značka SUBARU věrná svému vlastnímu systému “symetrického pohonu všech kol (AWD)”.

Zavěšení kol
Stabilita a agilita

Systémy zavěšení kol používané značkou Subaru jsou doslova výkladní skříní filosofie ideální jízdy. Přední zavěšení se vyznačuje dlouhým zdvihem, který umožňuje vozu lépe kopírovat kontury na povrchu vozovky. Tím je dosahováno lepší stability při jízdě a vynikající odezvy řízení. Nová generace zadního zavěšení udržuje pneumatiky trvale kolmo vůči povrchu vozovky a tlumí nárazy tím, že je vyhlazuje. Systémy předního a zadního zavěšení se vzájemně podporují a doplňují v zájmu bezpečnosti, spolehlivé ovladatelnosti vozu a vynikajícího jízdního komfortu.

Vysoce tuhá karoserie
Robustní, ale přesto pružný rám

Velmi tuhé karosérie vozů značky Subaru jsou známé svou bezpečností při kolizi. Přinášejí však ještě další významnou výhodu, a sice vysokou tuhost. Mnohé cizí vozy nabízejí tuhé naladění závěsného systému, vynikající výkon motoru, převodovky a dalších hlavních mechanických komponentů, aby bylo možno jet s vozem přesně dle řidičovy představy, ale tuhost karosérie zůstává nejdůležitějším a přesto mnohdy opomíjeným faktorem. Nedostatečně tuhé automobilové karosérie trpí vibracemi a naklápěním podél rámu, což se projevuje při přejíždění nerovností a v zatáčkách, výsledkem je nepředvídatelné až nespolehlivé chování vozu. Značka SUBARU používá při stavbě svých karosérií nový koncept prstencově uspořádaných výztužných rámů, aby bylo dosaženo vyšší tuhosti karosérie. Poskytnout řidiči věrnou odezvu a spolehlivé jízdní vlastnosti, to je podle značky SUBARU ten správný směr, který přímo přispívá k bezpečné jízdě.

Asistent pro rozjezd do kopce
Spolehlivost v kopcích

Asistent pro rozjezd v kopcích je systém, který pomáhá řidiči udržet stabilitu vozu při rozjezdu do svahu. Tlak na brzdu je během rozjezdu do kopce udržován ještě po dobu přibližně jedné vteřiny, aby bylo zabráněno pohybu vozu směrem dozadu při přemístění nohy z brzdového na plynový pedál.

Držení stopy
Pocit bezpečí při hladkém projíždění jakékoliv zamýšlené trasy

Představte, že jste schopni najet do kluzké zatáčky na sněhu či za deště bez rizika nepředvídatelného chování vozu, a že projede zatáčkou přesně podle původního záměru a hladce z ní vyjedete. Vozy SUBARU jsou vybaveny četnými funkcemi, díky kterým je hladké projíždění zatáček realitou.

Řízení dynamiky vozu
Protismykové technologie

Vehicle Dynamics Control“ je elektronický modul, který zabraňuje smyku vozidla, neboť rozpozná ztrátu stability vozidla díky nepřetržitému monitorování jízdních parametrů, jako jsou úhel natočení volantu, otáčky motoru, zařazený rychlostní stupeň a poloha brzdy. Modul řídí brzdy v každé zatáčce, jestliže se začne vůz chovat nevyzpytatelně, a zapůsobí těsně předtím, než se vůz při projíždění zatáčky ocitne ve smyku.

Modul „Traction Control (kontrola trakce)“ udržuje konstantní zrychlení a nejvíce jej oceníte na kluzkých vozovkách. Počítač neustále vyhodnocuje, zda jsou pneumatiky v kontaktu s vozovkou, a přibrzdí dotčené kolo, jestliže se některá z pneumatik začne protáčet, aby došlo k omezení výkonu ze strany motoru a k obnovení trakce. Traction Control je nejúčinnější na kluzkých vozovkách zejména za deště a na sněhu.

Aktivní řízení krouticího momentu
Eliminace rizika díky lepšímu zatáčení

Nová funkce, které posunuje možnosti eliminace rizik opět o krok dál. Při najíždění do zatáčky přibrzdí VDC přední vnitřní kolo tak, aby byl jeho pohon optimální vůči kolu vnějšímu. Vnější pneumatiky se tak otáčejí hladčeji, což zvyšuje stabilitu řízení. Vůz lépe reaguje na pokyny řidiče a v případě potřeby je možno se lépe vyhnout překážkám či jinému nebezpečí na vozovce.

Zastavení vozu
Výkonné a spolehlivé brzdění i na kluzkých vozovkách

Výkon brzd přímo ovlivňuje bezpečnost vozu a schopnost eliminovat rizika. Kombinace systémů ABS a EBD vede k přesnému řízení brzdného účinku a rozložení brzdového tlaku zejména na kluzkých vozovkách za deště či na sněhu. Celkově dochází ke zvýšení brzdného výkonu a je tak možno předejít mnoha nebezpečným situacím. Další pomůckou pro řidiče je funkce „Brake Assist (brzdový asistent)“, která zvyšuje brzdový tlak v situacích, které vyžadují prudké brzdění, a funkce „Brake Override (přednostní brzdění)“, která brzdí v situaci, kdy řidič nechtěně sešlápne současně brzdový i plynový pedál. SUBARU primárně usiluje o řidičův pocit klidu a jistoty, a proto jsou brzdy ve vozech Subaru navrženy s rychlou odezvou na takřka všech typech vozovky.

Systém ABS s elektrickou distribucí brzdové síly (EBD)
Spolehlivý systém, který generuje positivní brzdnou sílu na kluzkých vozovkách

ABS neustále monitoruje pohyb pneumatik a sníží brzdnou sílu, jakmile rozpozná zablokování kola. Systém tuto operaci neustále opakuje tak, aby bylo dosaženo dostatečné brzdové síly i na kluzkých vozovkách, a aby mohl řidič vůz i při brzdění ovládat. Elektrická distribuce brzdové síly je systém, který optimálně rozděluje brzdové síly mezi zadní a přední kola podle aktuálních jízdních podmínek. Přední a zadní kola se otáčejí různými rychlostmi v závislosti na řízení vozidla a na hmotnosti. Systém rozpoznává změny a distribuuje brzdovou sílu na konkrétní kola podle konkrétních jízdních podmínek tak, aby bylo dosaženo spolehlivějšího brzdění. Kombinace systémů ABS a Electric Brake-force Distribution pomáhá řidiči vyvarovat se nebezpečným situacím a zvýšit účinnost brzd na kluzkých vozovkách.

Brzdový asistent
Podpora při nouzovém brzdění

V situaci, kdy je nutno nouzově brzdit, není většina řidičů schopna sešlápnout brzdový pedál dostatečnou silou, což mnohdy vede k horší kolizi, než by bylo nevyhnutelné. Funkce „Brake Assist“ pomůže řidiči sešlápnout brzdový pedál a zabránit tak nebezpečným situacím. Rychlost sešlápnutí brzdového pedálu a použitá síla jsou detekovány, aby byla určena potřeba nouzového brzdění, a pokud je nouzové brzdění zapotřebí, je tlak na brzdu automaticky zvýšen.

Upřednostnění brzdy
Bezpečnostní funkce, která upřednostní brzdění tehdy, když je současně s brzdou stisknut i plynový pedál

Jestliže řidič sešlápne omylem současně brzdový i plynový pedál, omezí systém výkon motoru a dá přednost brzdě. Tato funkce účinně předchází nehodám způsobeným sešlápnutím nesprávného pedálu.